Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą nazywana jest również indywidualnym przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem prywatnym osoby fizycznej. Ten sposób prowadzenia działalności gospodarczej opiera się na prostych zasadach. Z tego powodu ta forma jest tak często wybierana przez osoby decydujące się na własny biznes.

Osoba fizyczna otrzymuje status przedsiębiorcy po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zdarza się, że przedsiębiorcy zobowiązani są do uzyskania odpowiednich do ich profilu działalności zezwoleń, licencji lub koncesji.


Osoby decydujące się na własną działalność gospodarczą mają obowiązek złożenia wniosku do CEIDG-1 oraz innych pozostałych formularzy związanych z ubezpieczeniem. Tego rodzaju przedsiębiorcy minimalizują formalności, ponieważ nie muszą składać dokumentów w urzędzie skarbowym ani GUS. Należy zwrócić uwagę na fakt, że gdy osoba fizyczna jest płatnikiem VAT to musi dokonać rejestracji w odpowiednim urzędzie skarbowym.