Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą nazywana jest również indywidualnym przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem prywatnym osoby fizycznej. Ten sposób prowadzenia działalności gospodarczej opiera się na prostych zasadach. Z tego powodu ta forma jest tak często wybierana przez osoby decydujące się na własny biznes.

Osoba fizyczna otrzymuje status przedsiębiorcy po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zdarza się, że przedsiębiorcy zobowiązani są do uzyskania odpowiednich do ich profilu działalności zezwoleń, licencji lub koncesji.


Osoby decydujące się na własną działalność gospodarczą mają obowiązek złożenia wniosku do CEIDG-1 oraz innych pozostałych formularzy związanych z ubezpieczeniem. Tego rodzaju przedsiębiorcy minimalizują formalności, ponieważ nie muszą składać dokumentów w urzędzie skarbowym ani GUS. Należy zwrócić uwagę na fakt, że gdy osoba fizyczna jest płatnikiem VAT to musi dokonać rejestracji w odpowiednim urzędzie skarbowym.


Świadectwo pracy powinien otrzymać pracownik pod rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę w ostatnim dniu trwania umowy. W przypadku, gdy świadectwo pracy zawiera błędy to pracownik ma możliwość w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z prośbą o jego sprostowanie.Świadectwo pracy powinno zawierać informacje o:
- okresie zatrudnienia,
- etacie zatrudnionego,
- stanowisku w firmie,
- trybie rozwiązania umowy / okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
- liczbie dni wykorzystanego urlopu (niezależnie do rodzaju) w danym roku,
- wykorzystanym zwolnieniu od pracy,
- okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
- okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
- danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.Umowa z wirtualnym biurem? O czym warto pamiętać - sprawdź!Umowa o współprace lub umowa ramowa zawierana jest przez strony, których celem jest osiągnięcie określonych celów za pośrednictwem współdziałania.Ten rodzaj umowy charakteryzuje się stosunkiem opartym na zaufaniu oraz wzajemnej lojalności partnerów w szczególności:
  • zachowanie tajemnicy funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku;
  • nie podejmowaniu działań skutkujących szkodą dla firmy
  • braku działania w zakresie konkurencji;
  • wykonywania zobowiązania solidnie i fachowo;


Najczęściej ten rodzaj umowy zawierany jest, gdy strony chcą współpracować ze sobą dłużej.Osoby zakładające firmę w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązane są do utworzenia rachunku bankowego. Pozwala to w późniejszym funkcjonowaniu na sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem oraz łatwiejsze dokonywanie transakcji finansowych.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru odpowiedniego banku?

  1. Koszt prowadzenia konta oraz korzystania z karty płatniczej
Na rynku jest ogromna liczba banków, które konkurują ze sobą. Z tego powodu warto przeanalizować ich ofertę, aby koszt korzystania z konta bankowego był jak najmniejszy. Istotną kwestią jest to, aby bank dostosował ofertę do ilości dokonywanych operacji w miesiącu. Podczas prowadzenia firmy transakcji finansowych jest znacznie więcej niż w przypadku osoby fizycznej.

  1. Możliwość korzystania z bankomatu
Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest możliwość wypłaty pieniędzy z każdego miejsca w Polsce bez konieczności wizyty w banku. Powstaje coraz więcej bankomatów co sprawia, że możliwość posiadania karty to znaczne ułatwienie dla właścicieli spółek.

  1. Internetowe konto – wygoda, która pomaga w prowadzeniu firmy
Internet daje ogromne możliwości. Jedną z nich jest opcja dokonywania przelewów za pośrednictwem laptopa lub telefonu. W każdym miejscu oraz o każdej porze przedsiębiorca może zrobić przelew lub sprawdzić stan finansowy swojej firmy.Zakładając własną firmę bez względu na to, jak jest ona duża i jaką prowadzi działalność, trzeba zadbać o kilka ważnych spraw. Są to między innymi: wybór siedziby spółki, rozpoczęcie księgowości, zatrudnienie pracowników. Każda z tych czynności niesie dla przedsiębiorcy wiele obowiązków oraz koszty. Jak można je zmniejszyć, by optymalizacja nie zaszkodziła firmie?

Na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej przydatne są specjalistyczne usługi dla firm. Mogą to być usługi biur rachunkowych czy wirtualnych biur. Skorzystanie z nich pozwala jednocześnie zadbać o takie sprawy, jak prowadzenie księgowości czy firmowego biura, zmniejszając koszty obsługi firmy. Jednak zlecenie tych obowiązków firmom zewnętrznym, nie skutkuje pogorszeniem jakości obsługi firmy, lecz wręcz przeciwnie.

Wirtualne biuro oraz usługi księgowe to szczególna pomoc dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Zmniejszająca koszty działalności firmy, nie pogarszając jakości jej obsługi, lecz przeciwnie podnosząc ją znacznie wyżej!
Prowadzenie własnej firmy jest marzeniem wielu osób. Jednak nie wszyscy podejmują się realizacji tego celu, ponieważ obawiają się skomplikowanej procedury rejestracji.

Bardzo często wybieraną formą prowadzenia własnej firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza.
Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej musi liczyć się z tym, że odpowiada całym majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności.
Właściciel firmy ma wyłączne prawo reprezentowania swojej działalności na zewnątrz.


Przy rejestracji działalności w CEIDG zostaje nadany numer NIP. Służy on do identyfikacji działalności przed organami podatkowymi. Przy każdej wpłacie zaliczki na podatek albo podatku należy podawać właśnie ten numer (NIP). Nawet jeżeli podatek rozliczany jest z różnych źródeł na jednej deklaracji podatkowej (np. z działalności i etatu) jako numer identyfikacyjny podatnika wskazywany jest NIP, a nie PESEL.


Jednoosobowa działalność zaczyna istnieć z chwilą wpisu jej do CEIDG.