Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Rewizja finansowa w spółce

Rewizja finansowa ma za zadanie sprawdzić spółkę pod kątem sporządzanych sprawozdań finansowych, czyli zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Korzyścią wynikającą z rewizji finansowej jest możliwość odróżnienia wiarygodnych informacji od kreowanych dla potrzeb zniekształcenia sprawozdania finansowego.

Wyróżniamy funkcje rewizji finansowej:
- kontrolną - weryfikacja prawidłowości, rzetelności i zgodności z prawem sprawozdania finansowego;
- informacyjną – wydawanie opinii, raportów oraz informowanie o stanie sprawozdań;
- uwierzytelniającą – analiza poprawności pod względem prawa i stanu faktycznego, wskazanie wszelkich występujących niezgodności;

Biegły rewident kontroluje poprawność zachowania funkcji rewizji finansowej.

Zalety wirtualnego biura - poznaj i zdecyduj się na profesjonalną pomoc!