Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Jednoosobowa działalność gospodarcza

Prowadzenie własnej firmy jest marzeniem wielu osób. Jednak nie wszyscy podejmują się realizacji tego celu, ponieważ obawiają się skomplikowanej procedury rejestracji.

Bardzo często wybieraną formą prowadzenia własnej firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza.
Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej musi liczyć się z tym, że odpowiada całym majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności.
Właściciel firmy ma wyłączne prawo reprezentowania swojej działalności na zewnątrz.


Przy rejestracji działalności w CEIDG zostaje nadany numer NIP. Służy on do identyfikacji działalności przed organami podatkowymi. Przy każdej wpłacie zaliczki na podatek albo podatku należy podawać właśnie ten numer (NIP). Nawet jeżeli podatek rozliczany jest z różnych źródeł na jednej deklaracji podatkowej (np. z działalności i etatu) jako numer identyfikacyjny podatnika wskazywany jest NIP, a nie PESEL.


Jednoosobowa działalność zaczyna istnieć z chwilą wpisu jej do CEIDG.