Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie spółek handlowych .Zawiera przepisy dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania oraz sposobu rozwiązywania spółek. Zawarte są w nim także przepisy normujące łączenie oraz podział i przekształcanie spółek.

Do spółek handlowych zaliczamy spółki osobowe oraz spółki kapitałowe.

Spółki osobowe:
- spółka jawna,
- spółka partnerska,
- spółka komandytowa,
- spółka komandytowo-akcyjna,

Spółki kapitałowe:

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółka akcyjna.

Kodeks spółek handlowych nie reguluje funkcjonowania spółek cywilnych. Działają one w oparciu o przepisu Kodeksu cywilnego.

Kodeks spółek handlowych zastąpił wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy, który oprócz przepisów dotyczących funkcjonowania zawierał także przepisy dotyczące czynności handlowych.