Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Co to jest Insourcing?

Insourcing jest jednym z dwóch poddziałów sourcingu. Dokładnie zajmuje się przekazywaniem procesów lub działań biznesowych, realizowanych w ramach działalności gospodarczej przez zewnętrznych usługodawców/dostawców do wewnętrznej, wyodrębnionej i wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej.

Jednak Insourcing uważany jest za metodę kosztowną oraz złożoną, po którą powinno się sięgać z rozwagą, a wdrażać ją należy stopniowo i jedynie w przypadku braku alternatywy.