Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Umowa o współpracę


Umowa o współprace lub umowa ramowa zawierana jest przez strony, których celem jest osiągnięcie określonych celów za pośrednictwem współdziałania.Ten rodzaj umowy charakteryzuje się stosunkiem opartym na zaufaniu oraz wzajemnej lojalności partnerów w szczególności:
  • zachowanie tajemnicy funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku;
  • nie podejmowaniu działań skutkujących szkodą dla firmy
  • braku działania w zakresie konkurencji;
  • wykonywania zobowiązania solidnie i fachowo;


Najczęściej ten rodzaj umowy zawierany jest, gdy strony chcą współpracować ze sobą dłużej.