Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Świadectwo pracy


Świadectwo pracy powinien otrzymać pracownik pod rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę w ostatnim dniu trwania umowy. W przypadku, gdy świadectwo pracy zawiera błędy to pracownik ma możliwość w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z prośbą o jego sprostowanie.Świadectwo pracy powinno zawierać informacje o:
- okresie zatrudnienia,
- etacie zatrudnionego,
- stanowisku w firmie,
- trybie rozwiązania umowy / okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
- liczbie dni wykorzystanego urlopu (niezależnie do rodzaju) w danym roku,
- wykorzystanym zwolnieniu od pracy,
- okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
- okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
- danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.Umowa z wirtualnym biurem? O czym warto pamiętać - sprawdź!