Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Akt założycielski spółki z o.o.

***

Akt założycielski jest jednostronną czynnością prawną sporządzoną w formie aktu notarialnego, który zawiera oświadczenie woli założyciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (umowa spółki) lub spółki akcyjnej (statut spółki).
Spółka z o.o. jest zobowiązana podczas rejestracji spółki do sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.


Akt założycielski spółki z o.o. powinien zawierać:
  1. firmę i siedzibę spółki,
  2. przedmiot działalności spółki,
  3. wysokość kapitału zakładowego
  4. czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  5. liczbę i wartość nominalną objętych przez poszczególnych wspólników,
  6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
  7. inne postanowienia


Coraz więcej przedsiębiorców po założeniu spółki decyduje się na skorzystanie z oferty wirtualnego biura. Pozwala to zoptymalizować koszty związane z prowadzeniem działalności oraz podnieść jakość oferowanych usług.