Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


5 sił Portera

5 sił Portera to model, który służy do badania konkurencji, a także szans i zagrożeń występujących w otoczeniu firmy.

Za 5 sił uznaje się:
1. Natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora.
2. Groźba pojawienia się na nowych producentów.
3. Groźba pojawienia się substytutów.
4. Siła przetargowa dostawców.
5. Siła przetargowa nabywców.

Porter określił trzy strategie do radzenia sobie z konkurencją:
1. Strategia odróżniania się od konkurencji - budowanie marki, oferowanie nowych cech produktu, proponowanie wartości dodanej.
2. Strategia przodownictwa kosztowego - obniżenie kosztów produkcji lub oferowanie danej usługi bez zmiany ceny.
3. Strategia niszy rynkowej - znalezienie obszaru bez konkurencji, dzięki czemu będziemy mogli uzyskać wyższe ceny i marże.

Zobacz także jak zwrócić uwagę Klienta