Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Czy wirtualne biuro jest legalne?

Kilka lat temu pojawiły się wątpliwości na temat legalności działań wirtualnych biur. Wszystko za sprawą Urzędów Skarbowych, które w niektórych przypadkach odmawiały nadania numeru NIP osobom pragnącym zarejestrować swoją działalność gospodarczą. Odmowę swoją motywowały: “Brakiem wskazania w zgłoszeniu identyfikacyjnym numeru konkretnego lokalu w budynku oraz brakiem wykonywania pod wskazanym adresem siedziby Spółki funkcji zarządczych.” 

Problem ten został całkowicie rozwiązany przez Naczelny Urząd Administracyjny. Określił on, że nie ma żadnych przepisów, które nakazują wskazanie lokalu o tego typu właściwościach. Uznał także, że Urząd Skarbowy na podstawie własnych przesłanek nie wykazał, iż nie można wykonywać funkcji zarządczych pod wskazanym adresem.

Reasumując, korzystanie z wirtualnych biur jest w pełni legalne i staje się coraz bardziej powszechne zarówno dla start-upów, wolnych zawodów, jak i małych firm pracujących w online.