Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Prokura w spółkach

Prokura jest specjalnym rodzajem dokumentu, który upoważnia osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (prokurent) do reprezentowania przedsiębiorcy, podlegającego wpisowi do KRS.

Udzielenie tego typu pełnomocnictwa umożliwia dokonywanie czynności (sądowych i pozasądowych), które wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest jednak wyjątek, który stanowi zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa i nieruchomości. Te czynności wymagają pełnomocnictwa szczególnego.

Prokura nie może zostać przeniesiona na inne osoby, lecz prokurent ma prawo do tego, aby udzielić innej osobie pełnomocnictwa szczególnego do określonych czynności.

Powstanie prokury następuje w chwili, gdy zostanie pisemnie potwierdzona pod rygorem nieważności. Należy także dokonać odpowiedniego wpisu do KRS, który potwierdza jej nadanie.

Do udzielenia prokury w spółkach osobowych niezbędna jest zgodna wszystkich wspólników, a w przypadku spółek kapitałowych zgoda członków zarządu.