Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Umowa najmu wirtualnego biura

Do podpisania umowy najmu niezbędne jest posiadanie ze sobą dowodu osobistego. Podpisanie umowy może nastąpić również poprzez pełnomocnika, który powinien posiadać pełnomocnictwo w formie pisemnej. Nie jest jednak wymagane żeby było ono sporządzone w formie aktu notarialnego.

 Co musi zawierać umowa najmu wirtualnego biura?
  • datę zawarcia umowy
  • datę wejścia umowy w zycie
  • dane z dowodu osobistego
  • numer NIP
  • dane firmy korzystającej z usług wirtualnego biura
  • częstotliwość uiszczania opłat za wynajem

Pamiętaj, że umowa najmu jest bardzo ważnym dokumentem między Twoją firmą, a firmą wynajmującą Tobie wirtualny adres.