Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi wirtualnego biura w Krakowie


Outsourcing

Outsourcing - angielski skrót od outside-resource-using, który oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych. Outsourcing jest częścią szerszego zagadnienia - strategii przedsiębiorstwa w obszarze sourcingu.

 Dlaczego stosuje się Outsourcing?

Outsourcing daje możliwość:
 • redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,
 • uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
 • zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
 • uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
 • przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
 • uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
 • pozyskania kapitału,
 • podziału ryzyka,
 • dopływu gotówki.

Strategia outsourcingu stosowana jest najczęściej w: 
 • informatyce, 
 • operacjach pomocniczych,
 • logistyce. 
W ramach tych obszarów zadaniami najczęściej przekazywanymi na zewnątrz są:
 • z zakresu informatyki:
  • konserwacje i naprawy sprzętu,
  • rozwój aplikacji,
  • przetwarzanie danych,
 • z zakresu operacji pomocniczych:
  • druk i reprografia,
  • obsługa poczty,
  • konsulting,
  • szkolenia,
  • obsługa w terenie,
  • wsparcie klientów,
  • zakupy,
  • przetwarzanie transakcji,
  • rachunkowość,
  • realokacja zasobów ludzkich,
  • funkcje płacowo-kadrowe,
  • rekrutacja,
  • usługi gastronomiczne,
  • obsługa nieruchomości,
  • ochrona fizyczna,
  • marketing bezpośredni,
  • reklama,
  • telemarketing,
 • z zakresu logistyki:
  • kontrola spedycji,
  • pośrednictwo spedycyjne,
  • leasing,
  • zarządzanie i prowadzanie bazy pojazdów.